MIRADO-TRADE Košice s.r.o. Vydaná zálohová faktúra č. 251001

Dodávateľ:

Odberateľ:
MIRADO-TRADE Košice s.r.o. Firma EXPORT - IMPORT s. r. o.
Idanská 4
040 11 Košice Južná trieda 93
Telefón: 055/6997699 040 01 Košice 1
Fax: 055/6997699
e-mail: mirado@mirado.sk 
www.mirado.sk 
IČO: 31673511 IČO: 31673511
DIČ: 2020487722 IČ DPH (DIČ): SK2020487722
IČ DPH: SK2020487722
Číslo účtu: 284419283 / 7500
 
e-mail: mirado@mirado.sk
 
Faktúra č.: 251001 Variabilný symbol: 251001
Forma úhrady: príkazom Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia: 03.01.2005 Objednávka č.:
Dátum splatnosti: 14.01.2005 Dátum objednávky:
       

Označenie dodávky Množstvo MJ Zľava Sk Celkom

Účtujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Upgrade programu z JCD DOS na JCDwin 1 užívateľ 1 ks 0,0% 4284,00
Aktualizácia programu JCDwin rok 2005 i užívateľ 1 ks 15,0% 3995,42
Aktualizácia JCD win + NCTS odosielateľ rok 2005 1 užívateľ 1 ks 15,0% 7464,74

CELKOM 15744,10


Vystavil: Ing. Žaneta Šofranková
mirado2@mirado.sk Obchodný register Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3172/V

POZNÁMKY K FAKTÚRE:
Pri ročných aktualizáciách produktu je poskytnutá 15% zľava pri úhradách faktúr do 15.1.2005. Po tomto dátume je platný štandartný cenník bez zliav:

Aktualizácia programu JCDwin rok 2005 1 užívateľská verzia - 3950,- + 19% DPH - 4700,50 Sk s DPH
Aktualizácia programu JCDwin + NCTS rok 2005 1 užívateľská verzia - 7380,- + 19% DPH - 8782,20 s DPH